Vi har svart bälte i identitets- och behörighetshantering.

Vi ser till att rätt person har rätt behörigheter vid rätt tillfälle och av rätt anledning

 

Anytrust – nu en del av Nethouse AB

Det är inte alltid så lätt att leverera den säkra digitala arbetsplats som en viss individ behöver. Vi måste med säkerhet veta vem personen i fråga är, vilka konton som skall underhållas och vilka andra resurser denne skall ha tillgång till. Allt detta påverkas ju också av huruvida vi arbetar från tåget eller sitter på företagsnätet. Skall jag komma åt allt från hemmet, eller under min semesterperiod? Svaret på dessa frågor beror ju också på anledningen. Detta skall vara enkelt, regelstyrt och spårbart.

Vi på Anytrust ser varje kombination av nedan som en unik digital arbetsplats för varje person givet ett visst tillfälle. Vi hoppas ni håller med!

Anytrust AB blir nu en del av Nethouse AB.

Rätt person

Vi vill med säkerhet veta vem som vi tilldelar resurser till. En person är inte ett konto, utan den identitet vi baserar hela vår säkerhetsmodell runt. Anställd, consult eller leverantör. Vi är alla individer med en identitet.

Rätt resurser

Med rätt resurser så menar vi inte bara den dator och telefon man har tillgång till, utan också alla konton, administratörsrättigheter, applikationer, med mera som man nyttjar

Rätt tillfälle

Rätt tillfälle är inte bara vid rätt tidpunkt, utan det kan ju också vara beroende på vart man befinner sig vid ett givet tillfälle. En persons resurser kan se olika ut på tåget, under en föräldra ledighet eller när man skall patcha en server.

Rätt anledning

När en person har tillgång till specifika resurser vid givet tillfälle måste detta ske av rätt anledning. Det kan vara för att man fått en ny roll, blivit beviljad access till ett system, eller för att man precis fått sin fasta anställning.

On-/Off-boarding med livscykelhantering

Tilldelning av resurser tenderar att bidraga till att bara öka på personers tillgång till dessa över tid. Utan fungerande livscykelhantering blir det lätt så. Vår vision är att varje identitet, resurs, och tillhörande samarbetsytor som skapas, skall hanteras under dess livstid och tas bort när det inte längre nyttjas. Vi sätter identiteten i fokus, och det är där vi börjar vid en onboarding. Vilken roll har den nyanställde, vilka resurser och rättigheter tilldelas vid start tar våra identitetshanteringsplattformar hand om. Vi jobbar med de ledande inom detta området, både Microsoft och One Identity. Vidare skall vår anställde kunna beställa de resurser som saknas eller tillkommer allt eftersom karriären fortskrider, via självbetjäning. Här behöver hen inte bry sig om IT valt att nyttja on-premise, cloud eller både och. När samarbete skall ske med kollegorna, så skall detta ske på ett säkert och enkelt sätt. Vi vill skapa förutsättningarna för att det skall vara lätt att göra rätt. Detta gör vi genom att skapa regler så att det blir svårt att göra fel.

Senaste från oss