Azure AD byter namn till Microsoft Entra ID

Nu i Augusti kommer du att börja se att  Microsoft Entra-namnet dyka upp och ersätta namnet Azure AD i Microsofts administrationscenter och Azure portalen.

För dig som använder Azure AD idag kommer det inte att innebära att du eller din organisation behöver vidta några åtgärder. Allt kommer fortsatt att fungera, du kommer att nå dina funktioner som vanligt via portalen osv. Det är endast namnet som ändras.

Licensplaner och priser förblir även de det samma efter namnbytet.

Här kan du läsa mer om namnbytet och vad det innebär:

När det nya namnet rullas ut kommer sedan även de olika funktionernas byta namn. Azure AD MFA blir Microsoft Entra MFA, Azure AD SSO blir Microsoft Entra SSO osv

Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

anette.lonnberg@anytrust.se +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare i den digitala arbetsplatsen. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar. På fritiden är det djur, musik och motorsport som är stora intressen.