Referenscase

Identitet & onboarding till bank

Banken är en av de tio största bankerna i Sverige. Anytrust fick i uppdrag att implementera en identitetshanteringslösning för banken, ta hand om onboarding för…

Vedum digitaliserar anställningsprocessen i SharePoint

Med i dagsläget 460 anställda har Vedum ett stort behov av ett digitalt verktyg för att effektivisera och säkerställa sin rekryteringsprocess.

Kvalitetssystem i SharePoint som effektiviserar

Lekang Group digitaliserade med vår modul QMS för att få ett effektivt kvalitetssystem i SharePoint. Ett kvalitetssystem som stödjer verksamheten i vardagen.

Självbetjäning för ett globalt företag

Företaget är ett relativt nytt företag som har byggt upp en helt ny infrastrukturmiljö baserad på Microsoft Azure och Office 365.  

Automation

Landstinget använder ett backend som Anytrust har utvecklat. Den är levererad till eKlient, och är en föregångare till den backend som används portalen Smartcatalogue.

SharePoint intranät som digitaliserar

Bergqvist Skor digitaliserade sitt intranät och digitala arbetsplatslösning med SharePoint Online och smarta moduler.

Globalt SharePoint intranät

Swedish Space Corporation – ledande global leverantör av avancerade rymdtjänster med behov av en SharePoint-lösning

Självbetjäning för mapphantering

Företaget är en gemensam organisation för ett antal kommuner. På företaget finns mycket duktiga powershellutvecklare, så de har gjort i princip all driftsättning själva. Anytrust…

Barilla Nothern Europe optimerar sitt intranät i Office 365

Barilla använder sig av Smiling Workplaces produkter och tjänster inom den digitala arbetsplatsen för att få ut bästa effekt av sitt intranät i Office 365.