Kvalitetssystem i SharePoint som effektiviserar

Lekang Group hjälper dig att hitta rätt filter av hög kvalitet och tillståndsövervakning. Företaget samarbetar med erkänt duktiga och kvalitetsmedvetna leverantörer som är marknadsledande med breda produktprogram och stor teknisk kompetens.

Lekang Group samarbetar med erkänt duktiga och kvalitetsmedvetna leverantörer, som är marknadsledande med breda produktprogram och stor teknisk kompetens. Lekang Group är ett serviceföretag där filter är en del av deras leverans. Som företag jobbar de utifrån visionen, ”Vi förenklar våra kunders vardag genom kunskap, kvalitet och effektiva lösningar”.

Kvalitetssystem SharePoint

Målsättning och syfte

Lekang hanterar stora mängder med dokument för att stödja sina processer. Allt från miljöarbete, tillverkning, lagerhållning, sälj m.m. Lekang finns i Sverige, Norge och Danmark och har till viss del olika processer och dokumentation för de olika länderna.

Medarbetarna upplevde det svårt att hitta de dokument de behöver för att kunna utföra sitt dagliga arbete på ett effektivt sätt. I organisationen fanns det även ett behov av att visualisera processerna grafiskt. Som exempel för att medarbetarna ska kunna komma åt de dokument och system som verksamheten kräver.

Lösning

Med SharePoint-modulen QMS kan Lekang Group nu visualisera processkartor ritade i Visio med hjälp av SharePoints smarta filtrering och sorteringsfunktioner för att hitta dokument. Dessutom underlättar de klickbara processkartorna visualiseringen. Det innebär att det är enkelt att navigera genom företagets processer för att hitta kopplad dokumentation. QMS-modulen för SharePoint fokuserar på att hjälpa och tillgängliggöra styrande dokument för rätt målgrupp vid rätt tillfälle.

Genom att använda processkartor och bibliotek med tydlig struktur, där varje process är kopplad till styrande dokument, beskrivningar och processägare, så förenklas arbetet. Därför blir varje QMS kundunikt vad gäller processer och deras visningar, utefter den aktuella verksamhetens behov.

Naturligtvis är visning och access styrd av roller och behov. Är man till exempel ansvarig för att uppdatera processer och deras beskrivningar, så når man sina verktyg på ett och samma ställe. Det är även möjligt att använda olika godkännandeflöden under arbete med att ta fram nya ledningsdokument och kvalitetsdokumentation.

Resultat

Användarna har fått ett kvalitetssystem som på ett modernt sätt visualiserar processerna, vilket effektiviserar och sparar tid för medarbetarna i vardagen. Som verksamhet har dessutom Lekang Group nu ett verktyg som är baserat på SharePoint, och som stödjer organisationen i vardagen. Dessutom är systemet lätt att administrera.

Genom att använda modulen QMS kan vi hjälpa till att säkerstalla att ISO-standarder uppfylls. Med andra fyller kvalitetssystem SharePoint en av sina främsta funktioner, då det stärker kvalitetssäkringen i verksamheten.

Sammanfattningsvis har Lekang Group nu ett flexibelt och skalbart kvalitetssystem i SharePoint, som stödjer den moderna plattformen SharePoint Online. QMS-modulen kan även implementeras på SharePoint On Premise 2013, 2016 samt 2019.

kvalitetssystem-sharepoint-lekang

Kontakta oss

Hör av dig till oss med dina funderingar om kvalitetssystem SharePoint. Vi hjälper dig att ta fram den bästa lämpade lösningen för din digitala arbetsplats.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.