Behovsanpassat skräddarsytt intranät

Vi har stor erfarenhet av att leverera kundanpassade intranät för organisationer och verksamheter med höga krav på en unik plattform som möter de interna behoven. För att ta fram ett skräddarsytt intranät helt utifrån dina behov och önskemål, genomför vi aktiviteter såsom:

  • Definition av behov genom workshops och intervjuer, med fokus på slutanvändarna.
  • Analys och kartläggning för hur vi på effektivt sätt ska nyttja SharePoint och Office 365 som plattform.
  • Pilot för att tidigt under projektet börja arbeta utifrån en idé för att påbörja förankra i mindre skala.
  • Genomförandet där utvecklingen av lösningen sker, baserat på pilot och där vi etablerar lösningen rent tekniskt.
  • Utbildning av alla medarbetare på olika nivåer som tekniskt, redaktörer och slutanvändare.
  • Lansering där vi stödjer er genom hela processen.
  • Support och förvaltning genom konceptet Care

Vi lägger alltid stort fokus och tyngdpunkt på införande- och förankringsaktiviteter, som vi tillsammans med utbildningar och målgruppsaktiviteter genomför. För oss är de minst lika viktiga som implementerings- och innehållsarbetet.

Hybridlösning blir vanligare i skräddarsydda intranät

En typ av skräddarsydda lösningar är de intranät som kallas för hybrider, vilket är en typ av intranäts-lösning som består av delar i dels SharePoint OnPrem och dels delar i Office 365 med SharePoint Online.

Genom att använda en hybridlösning kan man dra fördelar av funktioner och appar i molnet, men fortfarande kontrollera och lagra känslig information innanför brandväggarna. Detta är något som alltfler företag och organisationer anammar. Fördelen är att informationen blir åtkomlig och sökbar. Dessutom spelar det ju ingen roll för användaren var informationen är lagrad. Genom att sätta upp flöden och processer ser vi också till att all information är lagrad på rätt ställe i intranätet.

SharePoint 2019 – med sitt moderna gränssnitt i kombination med SharePoint Online – erbjuder en modern och uppdaterad användarupplevelse.  Med sin responsiva design som matchar SharePoint Online blir det nu intressant för många att gå direkt mot SharePoint 2019 från sin SharePoint 2013 version. Dessutom blir det lättare att ta steget till en hybridlösning.

Kontakta oss så hjälper vi dig med ditt intranät.

Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

anette.lonnberg@anytrust.se +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare i den digitala arbetsplatsen. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.