Ett smart intranät

Under konferensen Smarta Intranät som kördes för 19:e gången var en av våra kunder med.  På scenen presenterade och berättade vår kund hur de arbetar kontinuerligt med sitt intranät som en viktig & levande informationsplattform.

En viktig insikt när det gäller framgångsrika och smarta intranät är att du jobbar med dem kontinuerligt och agilt. Ingen big bang utan ett pågående arbete med avvägda och avgränsade leveranser. Välj en plattform som är användarvänlig, flexibel och tillgänglig. Var pragmatisk, användarfokuserad och håll det enkelt.

Framgångsfaktorer smarta intranät

Hur gör du då för att få ett smart intranät?
Några framgångsfaktorer är t ex att:

 • se till att hålla intranätet städat så att du alltid har aktuella och relevanta sökresultat
 • söken ska ge personligt anpassat innehåll
 • arbeta med ditt intranät kontinuerligt steg för steg
 • håll det enkelt
 • tänk på tillgänglighet
 • ha en tydlig kommunikations- och informationsstrategi
 • ge utrymme för de som vill delta och bidra
 • social funktioner för engagemang och aktivitet
 • intranätet ska fungera i alla enheter
 • målgruppsanpassa intranätet och tänk olika användarscenarier
 • automatisera och förenkla där det går
 • mät och följ upp dina mål med intranätet

 

Smart intranät ett pussel

Vi på Smartsmiling hjälper dig som kund att hitta ditt smarta intranät genom att hjälpa dig att lägga rätt pussel med byggstenar som SharePoint, Powerplattformen, Teams och andra delar i Microsoft 365. Genom att använda standardkomponenter så skapar vi tillsammans med dig ett smart intranät. En intranät som då blir en gemensam plats med personliga inslag som motsvarar dina olika användare och målgruppers behov.  genom att använda Microsofts som verktyg ges både CMS funktionalitet för snygga interna webbsidor som bra stöd för dokumenthantering, automatisering, för samarbete etc. Du kan använda färdiga webbdelar och olika funktioner och med relativt enkla medel få en bra effekt av ditt smarta intranät. Ett smart intranät som gör det lätt att göra rätt.

 

Identitetshantering gör intranätet smartare

Ett smart intranät och i förlängningen en smart digital arbetsplats bygger på att du har koll på och tar hand om dina användare under hela deras livscykel hos dig. En genomtänkt hantering i hur du ”onboardar” och förvaltar dina användare och deras identitet. T ex  i form av vilka roller och behov de har över tid skapar förutsättningar för en uppdaterad och relevant digital arbetsplats. En genomtänkt identitetshantering hjälper till att skapa grunden för ett smart, säkert, roll- och situations anpassat smart intranät. På så sätt kan du se till att varje individ har rätt behörighet, vid rätt tillfälle och av rätt anledning.

Vill du veta mer eller ha hjälpa att komma igång så tveka inte att höra av dig till oss på Smartsmiling.

Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

Vice VD, Sälj- & marknadsansvarig anette.lonnberg@smartsmiling.se +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare i den digitala arbetsplatsen. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.