Office 365

Nyheter i Office 365

Vi i Smiling Workplaces hjälper dig att ha koll på vad som händer inom Office 365. Fördelen med att använda Office 365 som tjänst är just det att man tar del av och drar nytta av uppdateringar och förbättringar löpande. Utmaningen är att hålla verksamheten ajour och informerad om nya funktioner att dra nytta av på den digitala arbetsplatsen.

Kalenderpåminnelser nu redigerbara

Nu kan man ställa in i Outlook så att man slipper kalenderpåminnelser om redan inträffade händelser. När man kommer tillbaka efter semester eller liknande är det inte ovanligt att man får långa listor av påminnelser om redan inträffade händelser när man loggar in igen. Något som ofta upplevs som störande att behöva manuellt ignorera och ta bort.

Funktionen gör att man i Outlook kan bocka i att man inte vill ha påminnelser för händelser som avslutats och inte längre är aktuella. Inställningen för det här hittar man under Avancerat och Påminnelser och den innebär att genom att bocka i rutan så stänger Outlook automatiska påminnelser för händelser när de har avslutats i kalendern. Inställningen är enkel att administrera och ändra efter de önskemål och behov man som användare har.

Innehållsförteckning i Word Online

Nu kan man uppdatera sin innehållsförteckning även i Word Online när man redigerar och arbetar i sitt dokument. Många arbetar merparten av sin tid med sina dokument i Onlineversionen och för dem är det en välkommen funktion. För att uppdatera innehållsförteckningen i Word Online så går man till Referenser och väljer sedan Uppdatera tabell.

Infoga ny innehållsförteckning görs i Word

Innehållsförteckningarna i Word bygger på att man använder rubriker och formaterar sin text. Utifrån de olika rubrikerna och nivåerna skapas sedan själva innehållsförteckningen. För att skapa en ny innehållsförteckning behöver man fortfarande öppna dokumentet och redigera i Word. När dokumentet är öppnat så går man även här till Referenser och väljer Innehållsförteckning. Det finns olika typer att välja på, ta den som passar bäst i det aktuella dokumentet. Självklart kan man även uppdatera sin innehållsförteckning genom att välja Referenser och Uppdatera tabell när man öppnat dokumentet via Word.

Konvertera Word till webb

Nu kan man konvertera Word-dokument till  webbsidor för Sway  med hjälp av valet Transformera. När man har dokumentet öppet går man till Arkiv och klickar sedan på Transformera i vänstermenyn. Nu öppnas alternativet Omvandla till webbsida, klicka och välj sedan önskat utseende. Webbsidan ser bra ut på alla enheter och man kan förhandsgranska hur de olika stilarna ser ut.

 

Vill du veta mer om hur vi på Smiling Workplaces kan hjälpa dig och din verksamhet att få ut det bästa av Office 365 och ert Intranät ? Kontakta  Anette på 0702-580770 eller mejla på anette.lonnberg@smartsmiling.se

 

 

 

Omvandla Word till webbsida