Roller och identitet i din digitala arbetsplats

Som vi ser det bygger du grunden för en trygg och säker digital arbetsplats med hjälp av en genomtänkt hantering av roller och identitet. Gör det lätt för dina användare att göra rätt. Identitetshantering innebär ett stöd och ramverk för policyer och teknik som säkerställer att dina medarbetare har tillgång till rätt applikationer, resurser och information utefter roll och tillfälle. Det ska vara lätt att rulla in nya anställda, låta dem utvecklas och ta nya roller under sin anställning samt smidigt att även ”rulla ut” om någon väljer att sluta.

När vi tittar på lösningar för den digitala arbetsplatsen så utgår vi ifrån de olika användarfall som du och din organisation har. Med det som grund sätter vi sedan upp det ramverk och den struktur som just du och din organisation behöver. Vart än ifrån dina medarbetare loggar på har de sin roll och sin identitet i er digitala arbetsplats och får på ett kontrollerat sätt tillgång till de resurser, verktyg samt den information de behöver i sitt dagliga arbete.

Man hör ofta begreppet Zero trust- för oss innebär det inte att vi brister i tillit till medarbetarna utan mer att vi gör det lätt att göra rätt. Om man inte ska få tillgång till viss information, eller om man inte får mejla en fils osv så ska man ju inte heller kunna göra det. Det är grunden i en bra digital arbetsplats.

Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

anette.lonnberg@anytrust.se +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare i den digitala arbetsplatsen. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar. På fritiden är det djur, musik och motorsport som är stora intressen.

Kontakta oss så hjälper vi dig igång med en bra roll och identitetshantering i din digitala arbetsplats

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.