Samarbete i Microsoft 365

Idag bygger mycket av dina arbetsuppgifter och din digitala arbetsplats på samverkan och olika typer av samarbete. Samarbete som inkluderar såväl interna deltagare, externa deltagare eller en kombination av de två i din digitala arbetsplats i Microsoft 365. Microsoft utvecklar sina verktyg och plattform så att det ska bli lättare för dig, dina kollegor och partners att samverka säkert även utanför organisationens naturliga gränser.

Här tittar på några sätt att samverka och samarbeta i Microsoft 365.

Webbseminarier i Teams

Nu kan du med hjälp av Events (livehändelse) i  Teams anordna interaktiva webbseminarier  för deltagare både inom som utanför organisationen. Webbseminarier kan ha anpassad registrering, olika typer presentationsalternativ och kan ha upp till 1000 deltagare.

Alternativet Offentlig kan behövas aktiveras i din tenant för att du ska kunna använda det.

 

Microsoft Teams Connect

Nu kommer under året också en möjlighet för samarbete i Microsoft, Microsoft Teams Connect. Det är en funktion som ger dig  möjlighet att dela kanaler  internt eller externt till din organisation. Den delade kanalen visas i din primära Microsoft Teams-klient tillsammans med dina andra team och kanaler. Den här mycket lovande funktionen är tillgängligt i privat förhandsversion och kommer att lanseras till den allmänna publiken senare i år. Ju snarare desto bättre!

Gäster i Teams och SharePoint

Ett vanligt sätt att samarbeta är att tillåta och bjuda in ”externa” gäster i Teams eller till din samarbetsyta i SharePoint. Ett tips är att i Teams använda någon form av namnsättning eller logostandard som hjälper dig och dina kollegor ha koll på att just detta Teams delas utanför organisationen. I SharePoint kan ett bra sätt att förtydliga vara att använda anpassat tema så att det utseendemässigt skiljer något på en intern respektive externt delad sajt.

Ditt SharePoint intranät blir också extranät

Ytterligare ett sätt att samverka och underlätta samarbeta kan vara att t ex släppa in leverantörer eller andra intressenter att leverera material och innehåll till dig och dina kollegor. Gör det på ett kontrollerat sätt och få bort onödiga mejlkedjor och administration. På samma vis kan du och din organisationen leverera information direkt till andra intressenter via delade ytor eller API-baserade lösningar.

Automatisera och förenkla

Gör det lätt att göra rätt. Automatisera flöden, rapporter och uppgifter som du kan tilldela inom eller utanför din organisation. Nu finns färdiga lågkodlösningar du kan använda för att tilldela uppgifter, notifiera kollegor, använda godkännande funktioner etc .  Läs mer här. 

Samverka i dokument

Det finns ett antal olika sätt att dela och samverka i dokument i Microsoft 365. SharePoint (och Teams) och OneDrive. Värt att tänka på att Microsoft tillhandahåller mycket bra och lättanvända appar för Word, Excel, Powerpoint etc. Appar som gör det väldigt lätt för de enskilda användarna att bearbeta dokumentet från vilken enhet eller plats som helst.
Enkel dokumenthantering i SharePoint

Integrera med hjälp av API:er

Med hjälp av inbyggda kopplingar och med hjälp av API.er kan du göra det lätt för dina kollegor och medarbetare att samverka över systemgränser. Koppla t ex ihop SharePoint för dokumenthantering med ditt CRM-system, en signeringstjänst, ditt affärssystem eller dina  PowerBI-rapporter. Möjligheterna är ändlösa.

Multi geo också i Teams

Microsofts 365 Multi Geo gör det möjligt att etablera och lagra på de geografiska platser som du som kund  har angett för att uppfylla kraven för datahemvist. Microsoft 365 Multi-Geo kommer att utökas till att omfatta Microsoft Teams, vilket gör det möjligt för organisationer att ange var deras Teamsdata lagras ner till teamet och slutanvändaren. Lanseras under våren 2021.

 

Några länkar

Läs mer om samverkan i Teams här.

Praxis för samarbete i O365 här

Tips för digitala möten i Teams

Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

anette.lonnberg@anytrust.se +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare i den digitala arbetsplatsen. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.