SharePoint-support

SharePoint support

Den digitala arbetsplatsen har idag ofta ett SharePoint intranät som central plattform. En plattform som används för digitaliseringen av såväl interna- som externa processer i organisationen. Därför är företagets SharePointmiljö viktig för att medarbetarnas dagliga arbete och interaktion med andra parter ska fungera.

De verksamhetskritiska processer som stöds av SharePoint intranätet och dess verktyg är beroende av att både användare och plattform får den omsorg och support som behövs. Funktioner till exempel som samarbetsytor internt och externt, dokumenthantering och liknande blir väldigt kritiskt när det inte fungerar eller om användarna ej förstår eller kan nyttja det på bästa sätt. Ett sätt att rusta sig för att alltid skapa bästa förutsättningar för både plattform och användare är att se till att man har tillgång till SharePoint support.

Som komplement till en reaktiv support är en proaktiv förvaltning värdeskapande för organisationen. I en förvaltning utvecklas både tjänster och medarbetare proaktivt med fokus på att leverera verksamhetsnytta. Det görs framför allt genom att proaktivt driva förvaltningen utifrån en strategi och målbild man har för sin digitala arbetsplats. Ett väl fungerande intranät ska tjäna som stöd och resurs för verksamheten och dess medarbetare. Med strukturerade förvaltningsmöten fokuserar teamet på att prioritera förändringar. Med fokus på medarbetarna för att med andra ord skapa effektivitet i vardagen.

SharePoint Care

Vi har tagit fram ett koncept där vi agerar proaktivt och driver er support och förvaltning av SharePoint med fokus på verksamhetsnytta. SharePoint Care är ett etablerat koncept, några av våra kunder som vi arbetar med det är Swedish Space Corporation, Barilla, Knightech mfl.

5 tips för trygg SharePoint support

  • Process som hanterar Incidenthantering och användarfrågor på ett effektivt sätt. Ärendehantering via supportportal, mail eller telefon så att alla ärenden loggas och kan följas upp proaktivt.
  • Dedikerat kundteam som känner er lösning, organisation och affär. Som snabbt förstår era problem och som kan lösa dessa snabbt. Framför allt att målet är en långsiktig relation som ger nytta.
  • Avtal om responsnivåer framför allt utifrån hur verksamhetskritisk lösningen är och vilka tider på dygnet som lösningen används.
  • Kvalitetssäkra genom att till exempel arbeta med certifierade SharePoint-utvecklare.
  • Inkludera även löpande hälsokontroller av lösningen, så att proaktiva åtgärder kan utföras för att undvika incidenter.