utbildning-sharepoint

Utbildningar i SharePoint

Vi på Smiling Workplaces kan hjälpa till med utbildningar i SharePoint. Utbildningar som ger dig och din organisation bästa nytta av SharePoint. Anpassade för olika användare och målgrupper deras nivåer och behov. Vi har dels färdigpaketerade utbildningar men kan också skräddarsy workshoppar och utbildningstillfällen efter era förutsättningar och önskemål. Läs mer om våra utbildningar här.

Utbildning anpassad för er miljö

En sak våra deltagare uppskattar är att vi helst genomför våra workshoppar och utbildningar i våra kunders egna miljöer. På så vis kan deltagarna direkt under utbildningstillfället komma igång och arbeta med och uppdatera sitt eget intranät, samarbetsyta eller dokumenthanteringssystem.

Genom att rikta och anpassa det aktuella innehållet mot målgrupp, företag och organisation upplever vi också att det skapar mervärde för användarna. Blandat med teori flikar vi in praktiska moment samt användbara tips och trix. Efter utbildningen tillhandahåller vi också ett utbildningsmaterial skapat för- och i den aktuella miljön.

Förkunskaper och mognadsgrad

För att skapa bästa förutsättningar kan det vara befogat att ta reda på mer om användarna och aktuella förutsättningar. Ett sätt att hitta rätt nivå för utbildningen i SharePoint kan vara att kartlägga användarnas digitala mognadsnivå. Det görs genom ett fördefinierat frågeformulär som ger en grund för att förbereda och lägga upp utbildning på bästa sätt.

Vi tror också att det är viktigt att inför en utbildning skapa en förståelse för de utmaningar och flaskhalsar man har i organisationen.  Sedan försöker vi väva in det i utbildningen och ger praktisk rådgivning och förslag på hur man kan jobba smartare med stöd av plattformen.

Förändringsledning och utbildning

Använd utbildning för att introducera, fortbilda och hjälpa dina medarbetare att få ut bästa effekt av SharePoint och den digitala arbetsplatsen.  Lägg till förändringsledning för att skapa motivation och delaktighet. Kombinera utbildning och förändringsledning för att få medarbetarna att förstå nyttan i förändrade och uppdaterade arbetssätt. Utbildning kan ta sig olika former som smarta FAQ:er, regelrätta utbildningar, inspelade – och/eller live-webinarer, manualer och interaktiva guider etc.

Lärandet i SharePoint och Office 365 tar aldrig slut. Det kommer ständigt nya uppdateringar och funktioner. Vi hjälper dig och din organisation hålla er ajour med och dra fördel av nya funktioner. Den servicen ingår t ex i våra Intranät 360 abonnemang men vi kan också hjälpa er med den tjänsten i era befintliga SharePoint och O365 via vårt support- och förvaltningserbjudande.

Utbildning vid uppgradering och migrering

Vid uppgraderings och migreringsprojekt är det viktigt att planera för och utbilda de olika användargrupperingarna om skillnaderna av ”gamla” vs ”nya” miljön. Med en anpassad utbildning i SharePoint som går igenom nya funktioner men också funktioner som försvinner och ersätts på olika sätt. Glöm inte heller att vikten att visa förbättringar och de nya mer användaranpassade, smarta och mer tillgängliga funktioner som nyare versioner av SharePoint erbjuder. Även här får man tänka förändringsledning för att utbilda i och skapa förståelse av nya arbetssätt. Tänk på användarnas behov och vad de vill uppnå och anpassa utbildning och material utefter det.

Kompetensutveckling alltid aktuellt

Vi hjälper dig och din organisation att fortlöpande utbilda, inspirera och kompetensutveckla era medarbetare. Genom kontinuerliga utbildningar i SharePoint och O365 hjälper vi er att lyckas i er digitala transformation och digitalisering av arbetsplatsen. Tillsammans med er utvecklar vi samt utbildar i smarta anpassade funktioner som stöd i det dagliga arbetet. Använd, utbilda er och dra nytta av SharePoint och O365. Läs mer hur ni kan utveckla er och era processer här.

Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

anette.lonnberg@anytrust.se +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare i den digitala arbetsplatsen. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar. På fritiden är det djur, musik och motorsport som är stora intressen.