Identitet och åtkomst i din digitala arbetsplats

Identitets- och åtkomsthantering (IAM, Identity Access Management), används för att säkerställa att rätt personer har rätt behörigheter och åtkomst till rätt resurser. Vill du ha en säker, tillgänglig och anpassad digital arbetsplats är det här det startar. Med ett allt komplexare landskap av system och tjänster så ökar din verksamhets behov av en genomtänkt hantering av identitet. Det gäller tiden inför en anställning, under en anställning och vid avslut av en anställning. Med genomtänkta processer  och automatisering utefter konkreta användarfall skapas förutsättningar för en säker digital arbetsplats.

För att du och din organisation ska få möjlighet till vettig  spårbarhet och kontroll är en digital identitetshantering en grundförutsättning. En identitet- och åtkomsthantering som ger dig bättre möjligheter att ha en arbetsplats där du kan uppfylla krav på säkerhet och efterlevnad.

Det är inte alltid så lätt att säkerställa en identitet- och åtkomsthantering för en säker digital arbetsplats. En arbetsplats ska inte bara vara säker den ska också ge rätt behörigheter, vid rätt tillfälle och av rätt anledning.

Ofta läggs stort fokus vid Onboarding av personal, med tiden upptäcks att offboarding är lika viktigt. Ofta i samband med att det upptäcks att accesser och konton ligger kvar på ett icke önskvärt sätt.  Men glöm inte att också lägga fokus på vad som händer och kan hända under en persons anställning i din verksamhet. Vilka förändringar är vanliga och hur kan du automatisera och säkerställa en smidig hantering? Om du eller någon i din organisation byter roll ska det digitala landskapet din arbetsplats utgör förändras för att matcha den nya rollens behov.

Genom att lägga energi på att tänka igenom olika användarfall även under an anställning kan du undvika onödiga beroenden och omständliga manuella processer. Det är därför viktigt att tänka på hela anställningens livscykel när du planerar för och arbetar med din identitet- och åtkomsthantering.

Identitets och åtkomsthantering handlar inte ”bara” om teknik och system utan vidga begreppet och låt det genomsyra hur du ger access till information och data i din digitala arbetsplats. Gör det lätt för dina användare att göra rätt. Komplettera med policys och regelverk för att ytterligare hjälpa dina användare i det dagliga informationsutbytet.

Vill du veta mer om hur vi på Smartsmiling kan hjälpa dig med din identitet och åtkomsthantering? Tveka inte att höra av dig till oss. Info@smartsmiling.se

Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

anette.lonnberg@anytrust.se +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare i den digitala arbetsplatsen. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar. På fritiden är det bla hundar, Thåström och racing som är stora intressen.