Identitetshantering i molnet

Med din identitetshantering i molnet får du kontroll och stöd för din verksamhet.

Vi på Smartsmiling hjälper dig att hantera identitet med hjälp av vår identitetshanteringsplattform. Här arbetar vi med Microsofts plattform (Microsoft Identity Management) och OneIdentity. Ditt behov av plattformsstöd avgör hur vi rekommenderar den ena plattformen framför den andre.

Identitetshantering är ditt ramverk för policyer och verktyg som används för att säkerställa att rätt personer i ett ditt företag har lämplig tillgång till de resurser de behöver kopplat till roll och arbetsuppgifter.

Med en korrekt hantering av identitet och åtkomst minimerar du risker att obehöriga ska komma åt känslig data eller känsliga system. Identitetssystem används inte bara för att identifiera, autentisera och auktorisera medarbetare utan kan även göra det för den maskinvara och de applikationer som dina medarbetare behöver tillgång till. System för identitetshantering  faller därför naturligt under IT-säkerhet och datahantering i organisationen.

Lösningar för identitets- och åtkomsthantering har blivit mer kritiska under de senaste åren i takt med att regelverk och efterlevnadskrav blivit allt mer komplexa.

 

Publicerat av:

Rikard Boström

rikard.bostrom@anytrust.se

Rikard Boström är entreprenör med över 25 års erfarenhet inom IT-konsultbranschen och är en av grundarna av Anytrust.
Rikard är delaktig i bolagets strategier, försäljning och projektleveranser.