Identitetshantering med modern teknik

Smartsmiling bygger lösningar för identitetshantering i cloud-, on-prem– och hybridmiljöer för dig och din organisation. Lösningarna vi erbjuder dig är baserade på ledande och moderna teknologier. De är:

 • Microsoft Azure AD B2C/B2B
 • Oneidentity Identity Manager
 • Microsoft Identity Manager
 • Azure AD Connect

​Vad är då identitetshantering?

När vi arbetar med att hantera identitet använder vi ett ramverk av policyer och teknologier för att säkerställa att rätt användare har rätt tillgång till vad hen ska komma åt. Identitetshantering faller under IT-säkerhet och datahantering . Identitets- och åtkomsthanteringssystem används för kontroll och autentisering av åtkomst av olika system, resurser, applikationer etc. Lösningar för hantering av identitets och åtkomst har blivit allt vanligare och de senaste åren då  krav på regelefterlevnad  blivit mer komplex.

Om man ska göra en någon form av sammanställning över vad identitetshantering består av så brukar vi dela upp och beskriva området enligt nedan.

 • Självbetjäning, hantering av accesser och lösenord.
 • Accesskontroller baserat på roll och policys.
 • Förvaltning och kontroll av accesser till data och molnet
 • Identitet, analys & rekommendationer.
 • Automatiserad liscykelhantering, on- och offboarding.
 • Autentisering, Access Management Authentication/MFA, Single Sign-On (SSO).
 • Efterlevnadskontroll och certifiering.

IAM & IGA

När vi jobbar med identiteter, behörigheter, konton och provisionering så ser vi två sidor av det och de är IAM och IGA.

IAM, Identity & Access Management, inkluderar policyer, program och teknik som minskar identitetsrelaterade åtkomstrisker inom ett företag.
IAM består bla av:

 • SSO
 • Federering
 • Autentisering
 • Auktorisation
 • Behörighetsregler
 • Behörighetsregellivscykel

Identitets- och åtkomsthantering är en viktig del av den övergripande IT-säkerheten när du hanterar digitala identiteter och användaråtkomst till data, system och resurser inom verksamheten. 

IGA, Identity Goverance & Administration, automatiserar skapande, hantering och certifiering av användarkonton, roller och åtkomsträttigheter för enskilda användare i en organisation. IGA består bla av:

 • Analys
 • Certifiering
 • Klassificering
 • Delegering
 • Beslutsregister
 • Beställning / Godkännande
 • Policy (SoD etc)
 • Rapportering
 • Rollmodell
 • Riskmodell
 • Historik

IGA innebär att du kan effektivisera användaradministration, lösenordshantering, policyhantering, åtkomststyrning och åtkomstgranskningar inom din organisation.

Lär mer om identitetshantering här

Kontrollerad identitetshantering ett plus

Identitet & onboarding till bank

Identitetshantering i molnet

Publicerat av:

Rikard Boström

rikard.bostrom@anytrust.se

Rikard Boström är entreprenör med över 25 års erfarenhet inom IT-konsultbranschen och är en av grundarna av Anytrust.
Rikard är delaktig i bolagets strategier, försäljning och projektleveranser.

Vu hjälper dig och ditt företag med en identitetshantering i modern teknik för en skalbar och flexibel lösning, Kontakta oss!

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.