Microsoft Entra växer

Microsoft vidareutvecklar sitt IAM-erbjudande ytterligare. Entra är en molnbaserad plattform som syftar till att förenkla och säkra den digitala identitets- och åtkomsthanteringen (IAM) för företag. Entra bygger på funktionalitet i bland annat Azure Active Directory. Entra är utformad för att hjälpa organisationer att hantera sina användare, enheter, applikationer och data över flera molnmiljöer samtidigt som de tillhandahåller en sömlös och enhetlig användarupplevelse.

På Anytrust är vi glada över Entra och dess potential att förvandla IAM-landskapet. Vi har arbetat med Microsofts ekosystem inom IAM-området länge och anser oss ha svart bälte inom IAM, vilket innebär att vi har expertis, erfarenhet och referenser för att hjälpa våra kunder att dra nytta av Entra för att uppnå sina affärsmål.

Vi har erbjudit IAM-lösningar i över ett decennium och har tjänat kunder inom olika branscher och regioner. Vi har hjälpt dem att implementera och optimera sina IAM-strategier, policys, processer och teknologier. Vi har också hjälpt dem att migrera till molnet och anta moderna IAM-praxis som zero trust, passwordless autentisering och identity governance.

Med Entra kan vi erbjuda våra kunder en väg framåt. Entra innehåller idag funktioner såsom:

  • Unified identity management: Entra är enda källan för alla identiteter i en organisation, oavsett om de är anställda, kunder eller partners. Entra stöder också flera identity providers och protokoll, såsom Azure Active Directory, SAML, OpenID Connect och FIDO2.
  • Anpassad åtkomstkontroll: Entra möjliggör granulära och dynamiska åtkomstpolicyer baserade på kontextuella faktorer såsom användarattribut, plats, tid, risknivå och beteende. Entra stöder också multifaktorautentisering (MFA) och villkorlig åtkomst för förbättrad säkerhet.
  • Identity protection: Entra använder artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) för att upptäcka och förhindra identitetsbaserade hot såsom phishing, lösenordstöld, kontostöld och insiderattacker. Entra tillhandahåller också identitetsverifiering och återställningsalternativ för användare som förlorar eller glömmer sina uppgifter.
  • Identity governance: Entra hjälper organisationer att uppfylla regulatoriska krav och branschstandarder. Dessutom erbjuder Entra loggning, rapporter och vyer för en tydlig översikt.

Om du är intresserad av att lära dig mer om Entra och hur Anytrust kan hjälpa dig att dra nytta av dess kraft för dina IAM-behov, kontakta oss idag.

Publicerat av:

Andreas Lindholm

Andreas är en teknikintresserad automationsingenjör som jobbat inom IT-automation och självbetjäning i snart 20 år. ”Teknik ska bytas om det finns verkliga skäl att byta” är hans motto.