Ökad säkerhet med IGA

IGA betyder Identity Governance and Administration. IGA innebär arbetet med att de säkra digitala identiteter för alla dina användare, applikationer samt data.  Genom att arbeta strukturerat och planerat med IGA kan  du förbättra företagets säkerhet och minska identitetsrelaterade risker.  Du kan jobba med ett säkrare och mer strategiskt tillvägagångssätt för bland annat lösenordshantering, användarnas livscykelhantering, efterlevnad och styrning av behörigheter.

IGA för identitetsstyrning och identitetsadministration bör tillhandahålla automatiserade funktionerer för att skapandet och hanterandet av  användarkonton, roller och rättigheter. Med IGA kan är tanken att du kan  utnyttja en säkrare, mer strategisk och strömlinjeformad metod för on- och offboarding, hantering av användarlivscykeln, efterlevnad och styrning, lösenordshantering, åtkomstcertifieringar etc

Med en etablerad hantering på plats kan du t ex

  • Förbättra organisationens säkerhet genom att  minska identitetsrelaterade risker
  • Utnyttja rollbaserad åtkomst
  • Effektivisera processer
  • Ha koll på och uppfylla efterlevnadskrav

Med en bra och genomtänkt hantering har du bland annat en fördel i att dina användare kommer att ha tillgång till de resurser som de behöver vid rätt tillfälle. Med rutiner och automatisering på plats får du också förmåga att hantera åtkomst- och resursförfrågningar samt möjlighet att övervaka risker. Ytterligare en fördel är att du kan verifiera och visa att de rätta kontrollerna är på plats för att uppfylla de säkerhets- och integritetskrav du och ditt företag har att förhålla er till.

Har ni några frågor ska ni inte tveka att kontakta oss!

info@smartsmiling.se

 

Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

anette.lonnberg@anytrust.se +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare i den digitala arbetsplatsen. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar.