One Identity Manager – Beräkna licenser

One Identity Manager har ett inbyggt verktyg för att ta fram en rapport som beräknar licenser. Verktyget tittar bl.a. på antal personer avseende typ av identitet och om de är aktiva. Om kunden har användare kopplade via SAP-modulen så visas även dessa i rapporten.

Verktyget heter License Meter och finns även i installationsmappen C:\Program Files\One Identity\One Identity Manager (LicenseMeter.exe).

Beräkna licenser

    1. Öppna Launchpad. Navigera sedan till ”Manage” och starta ”Create license report” under System monitoring.
    2. En Wizard startar för att säkerställa anslutning. Klicka vidare på denna tills du ser att en rapport genererats. Siffrorna i rapporten har målats över i detta exempel.
    3. Ett förkrav för att rapporten ska kunna generera någon data är att ”Staging level” är inställd på ”Production system”. Om detta inte är fallet resulterar detta i en tom rapport. Verifiera staging level i Designer under Base Data/General/Databases/Main Database (General).
    4. I nästa steg kan man välja att skicka rapporten direkt via mail och spara ner licensen som pdf.

Källa

Publicerat av:

Erik Sjögren

IAM/IGA-specialist erik.sjogren@smartsmiling.se +46 761 62 17 55

Erik är utbildad högskoleingenjör inom datateknik. 2013 erbjöd Smartsmiling ett exjobb som verkade intressant, och det var då han fick upp ögonen för automation och digitalisering. Idag är han en del av tvärfunktionella team som tillsammans utvecklar tekniska lösningar samtidigt som vi är med i kundens agila transformation.
”Det bästa med Smartsmilingär bredden av kompetens som finns och möjligheten att få ta sig an nya projekt och utmaningar, vilket är en drivkraft för mig”