One Identity Manager – Exportera från Webdesigner

I detta inlägg kommer jag gå igenom hur man enkelt kan exportera moduler eller komponenter från Webdesigner och sedan importera dessa i en annan miljö. I One Identity finns det olika sätt att göra detta på, antingen som XML eller transportera moduler/komponenter som objekt från databasen. Vi kommer beröra export som XML-fil i detta stycke, transport av moduler/komponenter kommer i nästa inlägg.

Exportera från Webdesigner

  1. Öppna Webdesigner. Öppna ”Navigation” till vänster. Vi börjar med att exportera en modul. Klicka på ”Modules”, öppna sedan modulen du vill exportera.
  2. När modulen är öppnad ser du till att ikonen ”Object definition” är markerad. Högerklicka sedan på modulen och välj ”Export”.
  3. Modulen kommer sparas som XML-fil. Spara denna på lämpligt ställe med förvalt namn enligt nedan.
  4. Vi väljer att också exportera en komponent. Detta görs analog som för en modul. Klicka på ”Components” under ”Navigation”. Öppna komponenten och upprepa steg 2.
  5. När du sparat filerna bör de se ut enligt nedan. Kopiera filerna till miljön för import.
  6. Öppna ”Webdesigner” på miljön där du vill importera din export. Öppna motsvarande modul (med samma namn). Klicka ”Import” och välj den exporterade XML-filen. Gå till steg 8.
  7. (Observera att om du inte tagit en kopia av ett standard-objekt, t.ex. VI_ITShop_ProductSelection, så kan ingen import göras. Import kan endast göras för en modul/komponent som det skapats en kopia för, som i detta exempel CCC_ITShop_ProductSelection. För att skapa en kopia, öppna standard-objektet och klicka på ikonen ”Copy objects”. Sedan accepterar du föreslaget namn under ”Object copy properties” och sparar. Gå till steg 6.)
  8. När konfigurationen lästs in ser du en asterisk (*) på modulen. Klicka på spara-knappen. Återupprepa steg 6 för import av komponenter på samma sätt.
  9. För att nya konfigurationen ska användas behöver vi publicera ändringarna. Gå till Edit -> Publish och välj sedan Debug/Release beroende på vilken staging-miljö du sitter på.
  10. Under publicering så kompileras koden och lagras sedan som assembly. Fel kan uppstå under kompileringen, i fallet nedan så hittas inte vissa Control IDs. Efter analys verkar problemet vara att ett nytt Control ID genereras vid import av en exporterad modul/komponent.
  11. För att lösa problemet kan man söka på Control ID:t inom modulen/komponenten på miljön man exporterat den från för att lokalisera vilken nod och Control ID som ändrats (Node editor). I mitt fall hade Control ID ”GridBand2” fått nya värdet ”GridBand4” efter import. Genom att ändra till värdet (”GridBand2”) från källan så matchar koden nod-strukturen.
  12. När vi sedan lyckats kompilera så är publiceringen klar. För att ny assembly ska läsas in behöver man logga ut/in, alt. göra en ”iisreset”.

Källa

Publicerat av:

Erik Sjögren

Platform Lead One Identity | IAM/IGA-specialist erik.sjogren@anytrust.se +46(0) 76 162 17 55

Erik är utbildad högskoleingenjör inom datateknik. 2013 erbjöd Anytrust ett exjobb som verkade intressant, och det var då han fick upp ögonen för automation och digitalisering. Idag är han en del av tvärfunktionella team som tillsammans utvecklar tekniska lösningar samtidigt som vi är med i kundens agila transformation.
”Det bästa med Anytrust är bredden av kompetens som finns och möjligheten att få ta sig an nya projekt och utmaningar, vilket är en drivkraft för mig”