One Identity Manager – Nödstoppa jobbkön

En mycket viktig funktion som finns i jobbkön är möjligheten att snabbt kunna nödstoppa det som håller på att exekveras. Det går även att styra om man endast vill stänga av beräkningarna och/eller stänga av exekvering av jobb på jobbservrarna.

I jobbkön når man denna funktion under Help > Emergency stop.

Rutan som öppnas visar två klickbara ikoner som utför följande:

  1. DBQueue processor – Stannar nuvarande bearbetning, inga nya databas-beräkningar körs.
  2. One Identity Manager Service – Stoppar bearbetnings-tjänsten på alla jobbservrar, inga nya jobb skickar men de som redan laddats kommer bearbetas.

En rekommendation är att om något går fel och nödstopp måste initieras så stäng av One Identity Manager Service (2) men låt beräkningarna (1) ligga kvar och köra. Detta gör att det går att isolera jobben som triggat i efterhand.

När felet är utrett aktiverar vi allt igen genom att klicka på ikonerna igen.

Lägg detta på minnet då det kan vara ”räddaren i nöden”.