One Identity Manager – Ställa in IT Shop timeout

När man som användare är inloggad i IT-shopen så finns det som standard en timeout på hur länge man tillåts vara inloggad om man lämnar webbläsaren öppen och förblir inaktiv – detta för sin egen säkerhet. Sedan version 8.1.0 så infördes det funktioner för notifiering vilka med ett bestämt intervall läser från web servern. Då denna funktion är igång som standard behöver man göra vissa inställningar för att inställningen för timeout i web.config ska respekteras.

Ställa in IT-shop timeout

  1. På servern där Identity Manager web portal är installerad så navigerar du till C:\inetpub\wwwroot\IdentityManager och redigerar web.config. Lokalisera raden ”sessionState” och ange sedan önskad timeout enligt nedan (anges i minuter).
  2. Öppna WebDesigner. Under fliken ”Start page” klickar du sedan på ”Web project”.
  3. Nu öppnas fliken ”Configure project”. Expandera sedan nyckeln (Key) ”General settings”.
  4. Skrolla nu ner till raden ”Polling interval for notifications”, här vill ändra värdet – detta genom att klicka på ”+”.
  5. Genom att sätta värdet till ”0” enligt nedan så kommer denna funktion inte nyttjas.
  6. Vi behöver även ändra ”Enable browser notifications” så denna funktion inte nyttjas. Gör på samma sätt som steg 5 och sätt värdet till ”False”.
  7. Sedan är det dags att spara. Navigera sedan till ”Start page” och du kommer se varningen ”There are uncompiled changes”.
  8. Slutligen så klickar vi på ”Debug”, eller ”Release” om vi sitter i en produktionsmiljö. Koden kommer nu kompileras och uppdatera siten för IT-Shop (VI_StandardWeb i mitt exempel).
   1. Nu är det dags att testa timeout. Logga in i IT-shopen och låt sidan nå angiven timeout så ska du se meddelandet nedan. (Det går även att ändra meddelandet som visas i ”Designer” genom att konfigurera nyckeln ”WD_PageContentDeleted” i Language Editor)