One Identity Manager – Skapa språknyckel för översättning

Som standard har One Identity Manager stöd för två språk – Engelska och Tyska. Men detta avser endast själva verktygen som man jobbar i. IT-shopen kan däremot visa ytterligare språk baserat på det språk som inloggad användare har tilldelat. Produkten använder sig av språknycklar kopplade till olika språk för att visa rätt översättning, i detta exempel har språket Svenska redan importerats och vi kommer fokusera på att skapa en egen språknyckel som vi kan använda för egen logik.

Skapa språknyckel för översättning

  1. Öppna Object Browser. Markera sedan tabellen ”DialogMultiLanguage” och klicka på plus-knappen.
  2. I högersektionen börjar vi med att ange värden för ”Foreign Keys”; klicka på UID_DialogColumn. En ruta kommer upp och vi anger filtret enligt nedan, klicka ”Apply”.
  3. Välj ”QBM-T-QBMTranslationAddOnSource – EntryKey”.
  4. För kolumnen ”UID_DialogCulture” väljer vi i listan ”English – United Status (en-US)”. Vidare döper jag min nyckel (EntryKey) till ”MyKey” och sätter värdet (EntryValue) till ”Info goes here.” som kommer visas om Engelska är valt som språk. Kolumnen ”SourceType” kan användas för att internt ha koll på var en nyckel nyttjas någonstans, ex Data/Web. Vi sparar den nya posten.
  5. Öppna Designer. Om verktyget redan är öppet behöver du läsa in data på nytt (Database -> Reload data) alt. starta om verktyget. I vänstersektionen klickar vi på ”Base Data”. Klicka sedan på ”Edit translation” i högersektionen under ”Language Editor”.
  6. Language Editorn öppnas. Säkerställ att Svenska är valt under ”Select Languages”. Har du inte Svenska installerat vänligen följ denna guide.
  7. Klicka på filter-ikonen i kolumnen ”Key” och ange nyckeln vi sparade som EntryKey i steg 4. Klicka enter.
  8. Vår skapade post visas. Vi markerar kryssrutan ”Checked” för både Engelska och Svenska. ”Checked” innebär att översättningen är aktiverad. Slutligen anger vi en svensk översättning till vår språknyckel enligt nedan. Spara och kompilera.
  9. Vi kan nu använda denna språknyckel i Webdesigner enligt nedan eller i scripting med VB.NET.
Publicerat av:

Erik Sjögren

Platform Lead One Identity | IAM/IGA-specialist erik.sjogren@anytrust.se +46(0) 76 162 17 55

Erik är utbildad högskoleingenjör inom datateknik. 2013 erbjöd Anytrust ett exjobb som verkade intressant, och det var då han fick upp ögonen för automation och digitalisering. Idag är han en del av tvärfunktionella team som tillsammans utvecklar tekniska lösningar samtidigt som vi är med i kundens agila transformation.
”Det bästa med Anytrust är bredden av kompetens som finns och möjligheten att få ta sig an nya projekt och utmaningar, vilket är en drivkraft för mig”