One Identity Manager – System Information

One Identity Manager har en inbyggd funktion som låter analysera systemet och ta fram en övergripande analys. Analysen tar fram nuläget och ger rekommendationer för följande delar:

  • Configuration
  • Customer
  • Database
  • DBServer
  • Computer

Rekommendationerna ska ses som en vägledning men måste ej eftersträvas.

System Information

    1. Öppna Manager. Navigera sedan till ”Help” och klicka på ”Info…”.
    2. Ett fönster öppnas. Klicka nu på ”System information”.