Tjänster

Med svart bälte i identitetshantering och expertis inom den digitala arbetsplatsen hjälper vi dig och dina användare att få en arbetsplats som underlättar och stöttar er i det dagliga arbetet. När det gäller identitetshantering jobbar vi främst i One Identity och Microsoft Identity Manager.

För övriga delar av den digitala arbetsplatsen har vi mest expertis inom Microsofts plattformar. Många av de som använder Microsoft 365 idag  utnyttjar bara en bråkdel av de tillgängliga verktygen som erbjuds. Det vill vi i Smartsmiling ändra på. Med hjälp av vår expertis och får du en hållbar digital arbetsplats baserad på Microsofts verktyg och tjänster där vi först ser till att du har en trygg och säker identitetshantering på plats.


Vi levererar tjänster längs kedjan från strategi, migrering, setup, automation, identitet till utbildning och löpande utveckling i den digitala arbetsplatsen.  Med One Identity och/eller Microsofts teknik som bas kan vi erbjuda de tjänster som behövs för att du fullt ut ska kunna dra nytta av modern digital teknik – för en effektiv, säker, hållbar och stimulerande arbetsplats. En arbetsplats som blir både Smart och Smiling.

Vi delar in våra tjänster i områdena Identitetshantering, Automation och Självbetjäning samt Collaboration. Vi tillhandahåller också Care- ett koncept för support, rådgivning och förvaltning av din digitala arbetsplats och dina tjänster inom identitet. Kontakta oss gärna direkt på info@smartsmiling.se