Avtalshantering

Med hjälp av Smartsmilings modul för Avtalshantering nyttjar du inbyggda funktioner i Microsoft 365 för att ha bästa kontroll och översikt över dina och din organisations avtal

Vår modul Avtalshantering hjälper dig och din organisation att ha kontroll på era avtal och deras livscykel.

Modulen bygger på SharePoints styrkor och funktioner vad gäller dokumenthantering och listor. Med Power Automate kopplas olika gransknings och godkännande flöden. I lösningen kan du också koppla på olika policys för hantering av din information. Genom att nyttja de funktioner som finns i Microsoft 365 kan vi hjälpa dig med en effektiv hantering av dina avtal. SharePoint ger också goda möjligheter att integrera lösningen med digitala signeringstjänster.

Modulens olika delar

Modulen Avtalshantering bygger på Microsoft 365 och innehåller de vanligaste funktioner som efterfrågas i system för avtal.  Standardutförandet använder SharePoint och Power Automation.

Med hjälp av modulen så:

  • Förvaltar ni era avtal. Automatiska påminnelser ger full kontroll när det är dags att omförhandla eller säga upp ett avtal.
  • Gör ni era avtal sökbara och tillgängliga från alla enheter.
  • Styr ni vem som ser och kan göra vad med inbyggt stöd för roll- och användarbehörigheter.
  • Skräddarsys vyer och visningar för översikt utefter roll, aktivitet och behov.
  • Ges möjlighet att tillhandahålla uppdaterade och aktuella mallar för era olika avtalstyper.
  • Arkiveras och hanteras era avtal utefter de efterlevnadsregler ni satt upp.
  • Undviker ni extra kostnader och intäktsbortfall genom att ange bevakningspunkter som automatiskt påminner ansvariga personer.
  • Ges även möjlighet att koppla på verktyg för digital signering.

Vill man ha anpassade gränssnitt för inmatning så använder vi även Power Apps ur Microsoft 365.

Offert & Avtalshantering

En stor del av våra kunder använder en utökning av modulen för Offertarbete och offerthantering.

Avtalshantering i Microsoft 365  både förenklar och effektiviserar hantering och uppföljning av avtal. I plattformen finns bl a även verktyg och stöd för säkerhet, efterlevnadsregler, behörighetshantering, sökoptimering och GDPR.

Integrationen som finns med officepaketet gör det intuitivt och enkelt för medarbetarna att komma igång med  en digitaliserade avtalshantering uppsatt i Microsoft 365.

Vill man även visualisera olika processer för att förtydliga för användarna kan man med fördel lägga till klickbara Visio Online bilder. Då det också är en dela av Microsoft 365 går det att integrera Visiobilder i modulen för avtalshantering på ett överskådligt och enkelt sätt.

Kontakta oss!

Hör av dig till oss så berättar vi mer samt demar vår avtalshantering i SharePoint och O365.

 

 

 

Ladda ner: Avtalshantering.pdf

 

 

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Anette Stjärnkvist Lönnberg

Anette jobbar som konsult och rådgivare i den digitala arbetsplatsen. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar. På fritiden är det djur, musik och motorsport som är stora intressen.