Onboarding

Har man som verksamhet inte ett HR-system eller liknande som tillhandahåller verktyg med process-stöd vid nyanställning etc kan vår lösning vara ett bra och effektivt alternativ.

Med hjälp av Onboarding sätter ni upp processer, checklistor och aktiviteter för att per automatik tilldela rätt person ansvar för varje steg. Det gör att den som ansvarar för ett steg i processen får en påminnelse när det är den personen tur att planera eller genomföra ett steg.

Vår modul som bygger på SharePoint och Power Automate kombineras med fördel med vår tjänst SMARTCatalouge om man vill integrera hantering mot sitt Active Directory för ytterligare automatisering och självbetjäning.

Fördelar och verksamhetsnyttor

Berörda chefer och andra ansvariga får på det här sättet ett tydligt underlag och stöd för att inte glömma bort något steg i processen. Dessutom säkerställer modulen processen i sin helhet för varje ny anställd. Det kan till exempel vara att personen får access till vissa system, går olika utbildningar, att utrustning beställs eller att den nyanställde får information av olika slag, etc.

På motsvarande sätt kan man sätta upp en process som en del av ”onboardingen”. Syftet är att styra, stötta och kontrollera att en anställd genomgår ett visst utbildningspaket, där man bockar av varje steg för att bli godkänd.

Man kan även använda den här typen av stöd för att på ett kontrollerat sätt rulla ut en anställd som valt att sluta. Då säkerställer ni att ni inte glömmer bort viktiga aktiviteter när det gäller borttagning av information, som ni enligt lagar och regelverk ska genomföra.

Med hjälp av modulen Onboarding får ni ett bra stöd och kontroll för den här typen av processer. Vi tror att det kommer att bidra till en bättre upplevelse för både den nyanställde och för de som ansvarar för processen kring nya medarbetare.

Onboarding – några konkreta fördelar

  • Översikt och kontroll över att planerade uppgifter verkligen utförs. Möjlighet till uppföljning och att bocka av steg för steg
  • Rätt personer blir tilldelade rätt uppgifter att utföra; tillgängligt utefter roll och behörighet
  • Översikt och status på var i processen man är kring en ny medarbetare
  • Aktuella mallar, manualer, stöd- och styrdokument är samlade på ett och samma ställe
  • Enkelt att komma igång med
  • Versionshantering och information om sidansvarig, med möjlighet att ge feedback

Ökad sökbarhet och målgruppsanpassat innehåll

För att öka sökbarheten och tillgängligheten är det vanligt att man arbetar med olika typer av metadata. På så sätt blir informationen snabbt och logiskt tillgänglig.

Innehållet är också ofta målgruppsanpassat. Det gör att man säkerställer att användaren verkligen hittar det som är relevant för den specifika rollen och arbetsuppgiften.

Att samla allt på ett samma ställe ger struktur gör det lätt att söka upp informationen. Dessutom är det enklare för ansvariga att hålla information uppdaterad och aktuell.

Vi har en utarbetad arbetsmodell som vi arbetar efter där vi börjar med en eller två workshops. Då går vi tillsammans igenom kategorier, processer och ansvariga enligt fördefinierade innehållsmallar.

Kontakta oss!

Hör av dig till oss för en demo eller om du vill ha mer information.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Anette Stjärnkvist Lönnberg

Anette jobbar som konsult och rådgivare i den digitala arbetsplatsen. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar. På fritiden är det djur, musik och motorsport som är stora intressen.