Microsoft Teams Premium

Vad är Microsoft Teams Premium som du nu hör nämnas i olika sammanhang? Jo det är en licens man kan lägga till för att förbättra funktionalitet i Teams ytterligare.

Microsoft Teams Premium är för närvarande tillgängligt som en förhandsversion, vilket gör det möjligt för organisationer att uppleva, testa, utvärdera samt planera för den allmänt tillgängliga versionen när den kommer. Funktioner börjar lanseras i december 2022 i förhandsversionen av Teams Premium, och Teams Premium blir allmänt tillgängligt i februari 2023.

Några funktioner i Microsoft Teams Premium är :

  • Förbättrat skydd i dina möten
  • Möjligheter till mer intelligent anpassade möten och webinarer

Med det avancerade mötesskyddet i Teams Premium ges du nu möjlighet att skydda konfidentiella möten.  Nya funktioner och alternativ som  vattenstämpel  och begränsa vem som kan spela in får du ytterligare skydd för att hålla diskussionen privat.

I Teams Premium finns också en AI-driven översättning och textning som kan hjälpa att övebrygga språkbarriärer. Om mötesorganisatören har Teams Premium får alla mötesdeltagare tillgång till undertext som översätts i realtid. Det finns idag stöd för 40 olika språk och deltagaren får textningen på sitt språk.

Ovan nämnda är bara en bråkdel av allt som kommer att erbjudas i Microsoft Teams Premium. Lär dig mer genom att läsa informationen i länkarna nedan. Det kommer att komma smarta funktioner som underlättar för mötesdeltagare att ansluta. ytterligare funktioner som hjälper dig att hålla konfidentiell information fortsatt konfidentiell, anpassningar av möten efter målgrupp och innehåll etc etc etc

Här kan du läsa mer om Microsoft Teams Premium och vad det innebär:

https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-teams/premium?rtc=1

https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-365/blog/2022/10/12/introducing-microsoft-teams-premium-the-better-way-to-meet/

https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/teams-add-on-licensing/licensing-enhance-teams

Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

anette.lonnberg@anytrust.se +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare i den digitala arbetsplatsen. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar. På fritiden är det djur, musik och motorsport som är stora intressen.