Multi-Geo i SharePoint och OneDrive

 Multi-Geo styr var data lagras

Microsoft 365 Multi-Geo är utformat för att möta och uppfylla organisationers krav för datalagring.. Med multigoe-funktionen i OneDrive och SharePoint Online möjliggörs det för dig att ha kontroll  delade resurser och var de lagras.. Du kan styra så att de lagras på en angiven plats. När en användare skapar en SharePoint-gruppansluten webbplats i en geomiljö används deras sk PDL för att fastställa den geografiska plats där webbplatsen och dess tillhörande grupp-postlåda skapas.

Varje användare, grupp-postlåda och SharePoint-webbplats har en prioriterad dataplats (PDL) som anger den geografiska plats där relaterade data ska lagras. Användarnas personuppgifter (Exchange-postlåda och OneDrive) tillsammans med alla Microsoft 365-grupper eller SharePoint-webbplatser som de skapar kan lagras den angivna geografiska platsen för att uppfylla kraven datalagring och dess hemvist.

Även i Teams och Exchange Online

Med multi-geofunktion i Teams kan även din chattdata som ska lagras styras till  en viss geoplats. Chattdata består av chatt-meddelanden, inklusive privata meddelanden, kanal-meddelanden och bilder som används i chattar.

I en geomiljö med flera platser kan du välja plats  för lagring av postlådors innehåll per användare.

Du kan placera postlådor på geoplatser genom att:

  • Skapa en ny Exchange Online postlåda direkt i en angiven geoplats.
  • Flytta en Exchange Online postlåda till en geoplats genom att ändra användarens önskade dataplats (PDL).

Licensering

Microsoft 365 Multi-Geo är tillgängligt som ett tillägg till följande Microsoft 365-abonnemang för företagsavtal-kunder med minst 250 Microsoft 365-platser i organisationen och minst 5 % av dessa platser med multi-geo.

  • Microsoft 365 F1, F3, E3 eller E5
  • Office 365 F3, E1, E3 eller E5
  • Exchange Online Abonnemang 1 eller Abonnemang 2
  • OneDrive för företag Abonnemang 1 eller Abonnemang 2
  • SharePoint Online Abonnemang 1 eller Abonnemang 2
Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

anette.lonnberg@anytrust.se +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare i den digitala arbetsplatsen. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar. På fritiden är det djur, musik och motorsport som är stora intressen.