One Identity Manager – Database Agent

I version 9.0 LTS av Identity Manager introducerades tjänsten ”Database Agent”. Denna ersätter den äldre metoden att använda SQL Agent och tillverkaren har följande motivering till ändringen:

”Database Agent-tjänsten hanterar databearbetning utanför SQL-tjänsterna, vilket möjliggör ett tillvägagångssätt med flera noder och förbättrad prestanda jämfört med att använda SQL Agent och tjänster på databasservern.”

Då den nya tjänsten är ett krav så kan man mötas av felet ”No Database Agent Service Running” om man inte konfigurerat detta.

Konfigurationen måste göras på varje jobbserver där man behöver lägga till ett plugin som heter ”DatabaseAgentPlugin”.

På servern där One Identity installerats navigerar vi till C:\Program Files\One Identity\One Identity Manager och startar ”JobServiceConfigurator”. Under ”Plugins” klickar vi på ”Insert” och väljer sedan modulen ”DatabaseAgentPlugin”.

Sedan klickar vi på den tillagda modulen och under ”Job Provider IDs” sätter vi värdet ”*”.

Värden innebär att vi tillåter alla ”providers”. Se länk för mer information.

Avsluta genom att klicka på File > Save.

Vidare behöver vi välja ”Database Agent” som maskinroll på jobbservern. Detta görs i Designer-verktyget.

Upprepa proceduren för andra jobbservrar.

Publicerat av:

Erik Sjögren

Platform Lead One Identity | IAM/IGA-specialist erik.sjogren@anytrust.se +46(0) 76 162 17 55

Erik är utbildad högskoleingenjör inom datateknik. 2013 erbjöd Anytrust ett exjobb som verkade intressant, och det var då han fick upp ögonen för automation och digitalisering. Idag är han en del av tvärfunktionella team som tillsammans utvecklar tekniska lösningar samtidigt som vi är med i kundens agila transformation.
”Det bästa med Anytrust är bredden av kompetens som finns och möjligheten att få ta sig an nya projekt och utmaningar, vilket är en drivkraft för mig”