Informationssäkerhetsklassning för säkerhet

Informationssäkerhetsklassning är ett viktigt steg på vägen när du ska jobba med säkerhet och skydd av din och ditt företags data. För att kunna skydda dig och ditt företag behöver du förstå och ha översyn på samt förstå vilken information och data du och ditt företag hanterar.

Kategorisera data

För att implementera informationsklassificering i din organisation behöver du börja med att identifiera vilka typer av data som din organisation hanterar. Arbetet går ut på att kategorisera data/information beroende på dess känslighetsnivå och betydelse.  Syftet är att det ge underlag för att kunna genomföra lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda känslig information. Vilken typ av åtgärd eller skydd är baserad på risknivån förknippad med informationen.

Klassificera data

När du har identifierat din data klassificerar du den baserat på känslighetsnivån och betydelsen. Några vanliga klassificeringsnivåer när man klassar informationssäkerhet är:

  • publik data
  • intern data
  • konfidentiell data
  • hemlig data

Hantera din data

När klassificeringen är på plats är det dags att märka din data med ”sin” klassificeringsnivå för att säkerställa hantering på rätt sätt.  Implementera sedan kontroller för att säkerställa att endast behöriga personer kan komma åt och ha åtkomst till informationen.

Principer

Till sist är det dags att titta på och upprätta principer för kvarhållning och borttagning för sekretessbelagd information. Detta för att säkerställa att uppgifterna lagras under lämplig tid och sedan tas bort på ett säkert sätt när de inte längre behövs

Jobba säkert i praktiken

För att lära dina medarbetare att jobba säkert med information kan du:

  • Se till att dina medarbetare har tillräcklig kunskap om informationssäkerhet.
  • Skapa en policy för informationssäkerhet som beskriver vilka regler och riktlinjer som gäller för hantering av information. Se till att alla medarbetare är medvetna om policyn och att de följer den.
  • Använd verktyg som antivirusprogram, brandvägg och kryptering. Se till att verktygen är uppdaterade och att dina medarbetarna vet hur de ska använda de
  • Se till att all viktig data säkerhetskopieras regelbundet. På så sätt minskar risken för att data går förlorad.
  • Uppmuntra dina medarbetare att rapportera eventuella säkerhetsproblem eller misstänkt dataintrång. Detta kan hjälpa till att upptäcka och åtgärda problem i ett tidigt skede.

 

Publicerat av:

Anette Stjärnkvist Lönnberg

anette.lonnberg@anytrust.se +46(0) 702-580 770

Anette jobbar som konsult och rådgivare i den digitala arbetsplatsen. Anette jobbar med olika typer av uppdrag och kunder och trivs bäst när hon kan lösa kunders problem och utmaningar. På fritiden är det djur, musik och motorsport som är stora intressen.